Програма на семинара "Think 9i"

БГПО, Ноември 09-11.2001, Паничище

 

Дата Час Тема Лектор
09.11.2001 10.00 Пристигане, настаняване, регистрация  
  11,00 – 11.30 Организационна среща на БГПО – представяне на договора, дискутиране на проблеми и предложения, подновяване на членството Милена Герова
  11.30 – 12.00 Oracle Open World, Berlin 2001 Клод Коларо, ORACLE Bulgaria
  12.00 – 13.00 Oracle 9i – New Features Борис Гюров, ORACLE Bulgaria
  13.00 – 14.00 Обяд  
  14.00 – 15.00 Oracle 9i RAC в действие Васил Големански, Централен депозитар
  15.15 – 16.00 Oracle 9i Application Server Илиян Алеков, Технологика
  16.15 – 16.45 Въпроси, свързани с бързодействието в ORACLE Деян Баргански, ТУ-София 
  17.00 - 18.00 Дискусионен форум - Backup&Recovery Христо Пандаклиев, КАСТ Консулт ЕООД
  20.00 Вечеря  
10.11.2001 10.00 – 10.30 Конкурс за лого на групата Милена Герова
  10.30 – 11.30 DataWarehouse Builder Митка Аврамова, ORACLE Bulgaria
  11.45 – 12.45 Technologica Internet Map Server Христо Дойнов, Технологика
  13.00 – 14.00 Обяд  
  14.00 – 15.00 Java Development Framework Михаил Михайлов, Rila Solutions
  16.00 Край на официалната част  
11.11.2001 10.00 Туристически поход