Среща на УС на BGOUG, 08.01.2010 / 2010-01-08

Управителният Съвет проведе среща на 08.01.2010, на която се взеха следните решения:

Членство в BGOUG

 • Да се възстанови практиката за официално заявяване на желание за членство в BGOUG. По възможност това ще се направи като разширение на сайта за регистрация за участие в семинарите, което ще улесни и самата регистрация.
 • Да се добави нова рубрика на сайта – Членове на BGOUG. Всеки член на групата по желание може да публикува кратка информация за себе си (лого/снимка, кратко описание).
 • Подновяването на членството се заявява и заплаща до 30-ти април на текущата година.
 • Членският внос за 2010 не се променя и остава 60 лева без ДДС.
 • За участие в семинарите и мероприятията на групата се премахва таксата участие. Ще се определят пакетни цени за участие. Членовете на BGOUG ще получават от 20% до 50% отстъпка от пакетната цена.
 • Видовете членство се запазват както до сега:
  • Индивидуално – поименно членство, с право на ползване на отстъпка в мероприятията на групата и достъп до Online ресурсите
  • Корпоративно – поне 5 члена, служители на дадената фирма
   • Право за ползване на отстъпка в мероприятията на групата за броя хора, членове от съответната фирма (не е поименно);
   • Достъп до online ресурсите;
   • Възможност за безплатно публикуване на съгласувани съобщения на сайта на групата;
   • Възможност публикуване на информация за фирмата на сайта на групата в раздела Членове на BGOUG.

Групи по интереси 

 • Да се сформират групи по интереси, които да провеждат тематични сбирки на по-регулярни интервали;
 • Всяка група ще има отговорник, който с помощта на УС ще координира сбирките и темите;
 • Като начало има идея да се сформират следните групи – DBA, Development, BI/DW, Fusion Middleware.

 


Обратно към новини