Семинар 2019 Юни, Боровец / 2019-06-07

Пролетният семинар на BGOUG ще се проведе в периода 7-9 юни 2019 в хотел Рила в Боровец.

 

 

Събитието се провежда с любезното съдействие на нашите партньори:

 

                                                        

                                                   Партньори    

 

Регистрация, краен срок: 27.05.2019

 

Условия за участие

 

Партньорски пакети

Ако желаете да станете партньори на събитието, моля, пишете ни на info@bgoug.org.

 

Лектори и теми 

 

DBA and Server Technology 

 • Maria Colgan, Product Manager, ORACLE, Test Drive Automatic Index Creation in Oracle Autonomous Database
 • Maria Colgan, Product Manager, ORACLE, An Insider’s Guide to Oracle Autonomous Transaction Processing
 • Martin Widlake , Consultant, ORA600 Limited, How To Do Performance Tuning
 • Neil Chandler , Independent Consultant, Chandler Systems Ltd, Histograms are Evil like Chocolate is Evil
 • Dani Schnider , Senior Principal Consultant, Trivadis, Avoid "Horror Queries": Keep Your SQL Simple and Fast
 • Dani Schnider , Senior Principal Consultant, Trivadis, Incremental Statistics: From a Nightmare to a Fast Solution
 • Gregg Christman, Product Manager, ORACLE, Top 10 Database Compression Insights – What You Need to Know
 • Gregg Christman, Product Manager, ORACLE, Using Oracle Flashback Data Archive to Track and Store Transactional Changes
 • Dmitry Remizov, Database community local lead, Deutsche Bank, Oracle snapshot clone PDB - low level detail and Deutsche Bank use case
 • Ricardo Gonzalez, Product Manager, ORACLE, Easy Provisioning Patching & Upgrading with Gold Images
 • Vittorio Cioe, Sr. Sales Consultant, ORACLE, MySQL InnoDB Cluster: High availability with no stress!

 

Design and Development 

 • Martin Widlake , Consultant, ORA600 Limited, How to Improve Your Code, Your Database, Your Life - Instrumentation
 • Neil Chandler , Independent Consultant, Chandler Systems Ltd, Using JSON in Oracle
 • Robert Lockard , President, Oraclewizard, Oracle Privilege Analysis
 • Richard Martens , CTO, SMART4solutions, APEX: My user is socially authenticated, now what?
 • Andy Rivenes, Product Manager, ORACLE, Database In-Memory – Columnar Formatted Data for Analytics
 • Andy Rivenes, Product Manager, ORACLE, Oracle Database In-Memory By Example

 

Cross Stream (Middleware, Cloud Computing, Big Data, Data Integration, Business Intelligence, Content Management )

 • Yavor Ivanov, Head of Database Administration, Paysafe Bulgaria EOOD, Follow the money - using Oracle property graph to fight fraud and money laundering
 • Roy Swonger, VP Database Upgrade & Utilities, ORACLE, How to Diagnose Oracle Database Upgrade Issues
 • Kiran Tailor , Senior Enterprise Data Architect, The Jewel in the Crown – Your SAAS Data
 • Kiran Tailor , Senior Enterprise Data Architect, Don't build your Oracle Cloud Infrastructure wrong
 • Ron Ekins , Oracle Solution Architect, Ron Ekins, Accelerate Development with automation
 • Ricardo Gonzalez, Product Manager, ORACLE, A Cloud Journey - Moving your Database to the Oracle Cloud

Business and Strategy

 • Richard Martens , CTO, SMART4solutions, KANBAN Game for developers (and business analysts)
 • Robert Lockard , President, Oraclewizard, Leadership
 • Neno Shirtev, Global Applications Lead - Europe, Sensata Technologies Bulgaria Ltd, How to reap the benefits of standard functionality - case study of implementation of Oracle EBS localization across Europe

 

 - Oracle ACE Director,  - Oracle ACE,  - Oracle ACE Associate

 

 

Заявки за презентации, краен срок: 30.04.2019

За предстоящото събитие търсим презентации в следните области, свързани с Oracle технологиите:

 

 • Database Administration and Tuning
 • Design and Development
 • Cross Stream (Cloud Computing, Enterprise Management, Engineered Systems )
 • Middleware (Business Intelligence, Content Management )
 • Oracle Applications
 • Business track (Case studies , success stories, Soft skills)

 

Ако имате опит в тези области, ще се радваме да го споделите с нас.

Препоръчителната продължителност на презентациите е 45 минути, включително времето за Q&A.

BGOUG поема конферентната такса на лектор, чиято презентация е с продължителност поне 45 мин., в която няма продуктово позициониране, и има образователна, техническа или практическа насоченост. При изнасяне на презентацията от двама или повече лектори, BGOUG поема таксата само на един от лекторите. Всички лектори, след конференцията трябва да предоставят презентацията в един от следните формати: PDF, ZIP, RAR.

Прегледът и одобрението на презентациите се извършва на няколко етапа, в края на всеки месец. Комисията разглежда подадените до момента заявки за презентации. Тези, които съберат мнозинство от гласовете, биват одобрени, а останалите остават за следващите срещи за преглед. За повече информация, можете да ни пишете на info at bgoug.org.

 


Обратно към събития